Skriva pressmeddelanden

När man skriver pressmeddelande ska man öka chansen att de kommer in genom att utnyttja psykologi och  kunskap om hur nyhetsredaktioner fungerar.

Om att välja vad man skriver pressmeddelande om:

1) För att lokala media ska ta in en sak bör den ha en lokal vinkling (”Två Joxköpingsbor invalda i Piratpartiets styrelse.” ”Piratpartiet demonstrerar mot dataövervakningen på Joxköpingsgymnasiet” ”Hela Piratpartiets ledning samlas i Joxköping för att protestera mot bussarnas betalsystem”)

2) För att media ska vara intresserade behöver det finnas en nyhetskrok. Det spelar ingen roll hur upprörande det är att läkare kan söka genom sina grannars och släktingars sjukjournaler på nätet. Intressant för media blir det bara om man på ett okrystat sätt kan inleda artikeln med ”Idag” eller ”Igår”. (”Idag bevakar Piratpartiet rättegången mot den läkare, som åtalats för att ha letat upp snaskig information i över 75 grannars sjukjournaler”).

3) Vi kan om vi vill tycka illa om saken, men: Konflikter är alltid mer spännande att läsa om än samarbeten som flyter bra. Ett missförhållande engagerar mycket mer om man kan se ett offer, någon drabbad. (”Strid om ordförandeposten i PP Joxköping!” ”Lisa berättar: Fruktansvärt att min granne kirurgen surfat runt i mina BUP- och gyn-journaler”)

Om att utforma pressmeddelandet:

Journalister har mycket att göra och är lika bekväma och lata som de flesta andra. Ett pressmeddelande har därför störst chans att komma in om det är skrivet så att journalisten bara kan copypejsta in början av det i tidningen. För att han ska vilja göra det:

a) Texten ska ha ett korrekt och väl flytande språk. Korta meningar och inga krångliga ord.

b) Den ska ha en objektiv, lite knastrig ton. Den får inte upplevas argumentera för vår sak, bara berätta något.

c) Skriv det viktigaste först, och sortera informationen så att journalisten kan klippa bort en hur lång del av artikeln som helst nerifrån. Ofta bestämmer nämligen kvarvarande utrymme i tidningen hur lång en notis eller kort artikel får vara. Och nyheter som inte kan klippas nerifrån utan måste skrivas om för att kunna förkortas byts snabbt ut mot någon annan nyhet.

d) Journalister är övertygade om att konkreta människor måste synas i en artikel. Därför ska man högt upp i pressmeddelandet ha ett ”pratminus” (dvs ett anföringsstreck följt av ett citat). Det spelar mindre roll vem som säger något, och om personen verkligen sagt exakt så eller ej, bara hen har godkänt citatet. Duktiga skribenter kan använda dessa pratminus inte bara som illustration, utan för att föra berättelsen framåt.

e) Se till att det finns en kontaktperson angiven för den händelse att journalisten vill få mer information. Det är VIKTIGT att kontaktpersonen är anträffbar hela dagen efter det man skickat pressmeddelandet.

f) Det bästa är att skicka ett pressmeddelande tidigt på morgonen. Då känns det fräschare och mer ”nyhet”, än om det legat i mailkorgen sedan förra eftermiddagen. Och ändå hinner det tas upp på redaktionens morgonmöte.