Lokala media – not till cirkelledaren

Diskussion vid den första pilen: Se till att följande kommer fram:

– Tidningen är ett vinstdrivande företag. Den publicerar det, som den bedömer att folk är tillräckligt intresserade av för att vilja läsa, så de köper tidningen, så man får många annonsörer. Är tant Agda intresserad av det här? är standardfrågan.

– Journalisten har ofta en föreställning av att den företräder ett allmänintresse, och därför ska vara opartisk. Eftersom det är svårt och jobbigt att ta reda på vad som är sant när olika parter påstår olika saker har journalistskrået bestämt sig för att man är ”objektiv” och ”opartisk” ifall man släpper fram ”bägge sidor”.

– Inget är så ointressant för en journalist som en gammal nyhet. Ska de skriva om något måste det finnas en ”nyhetskrok”. Se alltså till -om ni ska skriva ett pressmeddelande – att tidningen kan berätta att det här hände idag. Inte förra tisdagen. De accepterar en hel del skohorn: ”Idag kommer EU-parlamentarikern Christian Engström till Uppsala och berättar vad som verkligen hände den där gången för fem år sedan” funkar utmärkt. Liksom ”Igår gästade …” Men att han var här i förrgår är helt ointressant.

– Sensation och konflikt gör det mycket lättare för en journalist att sälja in en historia till sin redaktör. Att partiledaren blir omvald av ett enigt parti är ointressant. En strid på kniven mot en utmanare är spännande. En kommunfullmäktigeledamot som gör sitt jobb är trist. En som skolkar kan få en liten artikel. En som skattefuskat kan hamna på förstasidan flera dagar i rad. Den som lyckas få ett kopimistiskt religiöst samfund registrerat kan få in sin historia. Ett Pirate bay som påstås flytta till Nordkorea får hur mycket uppmärksamhet som helst.

– De flesta lokaltidningar vill ha en lokal vinkel. En lokal riksdagskandidat smäller ofta högre än en nationell partiledare. Att ortens son valts in i partistyrelsen kommer ofta in. Att staden fått fina gäster får ofta bevakning.

– Så pressmeddelanden är måste skickas med en gång så saken inte slutat vara en nyhet, och den måste ha en tydlig lokal krok. Finns något sensationellt hjälper det naturligtvis, och en konflikt är ofta intressant. Se dock till att det är en konflikt med någon utomstående, interna konflikter ger visserligen press, men dålig press.

Diskussion vid den tredje pilen: Se till att följande kommer fram

– Även om debattsidan har högre status och läses av tjänstemän, politiker och journalister, så läser de flesta andra framför allt  insändare. Debattsidor kan alltså hjälpa dig att påverka politiker och tjänstemän,och få upp frågor på mediaetablissemangets agenda. För att driva propaganda och vinna väljare och sympatisörer ska man därför fr a använda insändare.