Träff 3: Lokalt mediaarbete

Mål för denna träff

  • De som tränat in en appell ska få konstruktiv kritik och övriga lärt sig om talande av att ha varit med och utvärderat
  • Förstå när det är meningsfullt att skriva pressmedddelanden och hur de ska vara utformade.
  • Förstår när debattartiklar respektive insändare är mest meningsfulla
  • Träna att skriva insändare/debattartikel.

0 0Piratband2

Appell-träning    (30 minuter)

De som tränat på att hålla en appell ska nu få träna. Övriga ska ge konstruktiv kritik.

0 0pil3 Titta genom denna lista över saker att tänka på kring språklig utformning och framförande.

0 0pil3Lyssna på det första framförandet. Tänk på att din uppgift inte är att betygsätta, utan hjälpa talaren göra det ännu bättre – oavsett hur bra det var. Börja därför med att berömma något som var bra. Plocka sedan fram en eller två konkreta saker som du tycker är de viktigaste för talaren att förbättra. T ex: ”Du måste prata långsammare.” ”Vifta inte så mycket med armarna.” eller ”De första meningarna var för mycket skriftspråk.”

Lokala media   (30 minuter)

I en tidning finns olika typer av material om politik: Debattsidor, insändarsidor och redaktionellt material.

0 0pil3Det redaktionella materialet bestämmer tidningens redaktion över, så man kan aldrig räkna med att få in de nyheter man själv önskar. Gå laget runt kring frågorna: (a) Vad avgör ytterst vad en tidning publicerar? Vad är journalistens arbete och uppdrag?  (b) Vad krävs av något för att få status av en nyhet? För att era lokala media ska ta in det?  (c) Vad är det i så fall meningsfullt att skriva pressmeddelanden om för slags saker? Vilka är det inte meningsfullt att skriva om?

0 0pil3Journalister har ofta mycket att göra och är som alla människor bekväma. Störst chans har man därför att ett pressmeddelande blir en artikel eller notis ifall det krävs så lite arbete som möjligt för journalisten att omvandla pressmeddelandet till en notis. Läs på sidan här hur ett pressmeddelande bör utformas för att göra det så enkelt som möjligt för journalisten att copypejsta in det i tidningen utan att tumma på hens yrkesheder.

0 0pil3Diskutera: Vilken av debatt- och insändarsidan har högst status? Vilken läses av flest människor? Var är det viktigast att bli publicerad om man vill övertyga väljare?

0 0pil3Inventera tillsammans: Hur ser det lokala medialandskapet ut? Vart ska pressmeddelanden skickas (dagstidningar, gratistidningar, lokalradio, regional-TV etc.).  Vart kan man skicka insändare och debattartiklar? Var vill man helst bli publicerad?

/Not till cirkelledaren/

0 0Piratband2

Skrivarverkstad   (60 minuter)

0 0pil3Dra till minnes din ingång till temat för kampanjen. Skriv en insändare utifrån den. Disponera gärna utifrån standarddispositionen. (En mening som väcker intresse. Två eller tre som ger bakgrund. Kravet eller åsikten man argumenterar för. De tre viktigaste argumenten, det sista gärna ett som vädjar till känslor. Och så en avslutningsknorr.) Några andra viktiga tips för att skriva insändare finns här.

0 0Piratband2

Avrundning   (15 minuter)

0 0pil3Gå klaget runt. Vad har ni lärt er denna gång

0 0pil3Nästa gång ska ni ha torgmötet. Ta som läxa att skapa uppmärksamhet i förväg kring detta genom sociala medier.

0 0pil3Se till att insändarna blir inskickade med lagom mellanrum.

0 0pil3Tänk igenom att allt praktiskt som behöver förberedas inför torgmötet är under kontroll.