Träff 1: Vad vill vi övertyga om, och hur gör man?

Mål för träffen

Målen för denna första träff är att:

  • Lära känna varandra i cirkeln
  • Lära er grunderna i konsten att övertyga – retorik.
  • Diskutera vilket partiets budskap är – vad vi vill övertyga om.
  • Få kunskap om olika redskap/kanaler för att föra ut ett budskap.
  • Börja planera en lokal kampanj och ett uppföljande möte.

0 0Piratband2

Välkomna till Piratpartiets utåtriktade studiecirkel  (45 minuter)

Välkomna ska ni alla vara till Piratpartiets utåtriktade kurs. Den är till för att nya och äldre medlemmar ska kunna lära sig mer om hur man påverkar, och genom praktiskt arbete träna olika sätt att arbeta utåtriktat.

PS5kampanj

0 0pil3Börja med en presentation av varandra. Sätt er två och två, tillsammans med någon du inte känner sedan förut, och intervjua honom/henne, så att du sedan kan berätta för de andra kursdeltagarna vad hon/han heter, och

  1. varför han/hon gick med i partiet (en mening).
  2. vilken som är hennes/hans favoritfilm, och varför,
  3. vem som är hans/hennes stora idol, och vad hen skulle bjuda på om idolen skulle komma på middag på söndag kväll.

0 0pil3Gå laget runt och berätta vilka förväntningar ni har. Finns något speciellt ni vill veta, som ni hoppas att kursen ska reda ut?

0 0pil3Under kursens gång ska ni genomföra en kampanj om något tema, som ni själva väljer. Titta genom sammanfattningen av kursen som finns här. Finns det skäl och möjlighet att ändra planen för kursen, så att fler förväntningar kan uppfyllas? (Lägga till en ytterligare träff? Byta ut delar av innehållet i någon träff?)

0 0pil3Gå med kursledaren genom praktiska frågor, som: var ni ska träffas, vilken tid, vad ni ska göra vilken gång, om kursledaren fixar fika eller ni turas om, när ni fikar och liknande. Men spar planeringen av de två sista träffarna till slutet av denna träff.

0 0Piratband2

Vad vill vi förmedla?   (15 minuter)

För att vara framgångsrik i sitt utåtriktade arbete måste man redan från början ha klart för sig dels vad det egentligen är man vill förmedla, dels vem eller vilka man vill nå fram med detta till. Alldeles för många kommunikationsinsatser börjar med ett beslut i stil med ”Vi måste göra en broschyr!” eller ”Det där gör vi en webbsida om”. Istället ska man börja med att göra klart för sig själv vad man vill nå ut med, och till vem.

UKbudskap

0 0pil3En mycket viktig sak att hålla i bakhuvudet när man arbetar utåtriktat är vilka värden man vill att ett parti eller en organisation ska förknippas med. Det gäller både ”politiska/ideologiska” värden (som informationsfrihet, integritet, rättvisa, solidaritet) och mer ”stilinriktade” (som att vara seriösa, moderna, tjuvaktiga, framtidsinriktade.) Värden förmedlas både genom vad man säger, och hur man säger det. Vilka värden vi har/vill förmedla påverkar därför både valet av budskap att föra ut, och sättet att föra ut dem. Gå laget runt eller diskutera först i bikupor, sedan alla tillsammans: Vilka värden vill vi att partiet ska förknippas med? Vilka vill vi undvika att förknippas med?

0 0pil3Gå laget runt och diskutera sedan: Vilket eller vilka budskap är det viktigt att Piratpartiet når ut med just nu? Vilken målgrupp är det vi vill nå ut med budskapet till? Vad kan den kampanj som vi ska genomföra under kursen ha för budskap?

0 0Piratband2

Olika redskap/media att förmedla sitt budskap   (15 minuter)

Det finns många olika sätt att nå ut till andra människor med ett budskap. En klassisk tumregel säger att när en människa stöter på ett budskap på ett sätt lägger hon knappt märke till det, möter hon det på två olika sätt kanske hon minns att hon stött på det men möter hon det på tre olika sätt upplever hon att det verkligen surrar runt i samhället. Det finns därför goda skäl att använda många olika sätt samtidigt för att försöka föra fram partiets budskap.

UKmedia

0 0pil3Sitt i bikupor och ge förslag på olika sätt/redskap/media för att föra ut ett budskap. Tävla om vilken bikupa som kan hitta flest! Berätta för varandra, gör en lista.

0 0pil3Titta sedan på sidan här för att se om ni missat några. Klicka er gärna fram till beskrivningar av hur man bär sig åt för de sätt ni tycker verkar spännande/vill veta mer om.

0 0Piratband2

Hur blir man övertygad – retorikens grunder   (45 minuter)

För att vi ska bli övertygade räcker det inte att någon står framför oss och rabblar argument. Det krävs att man verkligen börjar lyssna på den som pratar. Att man får förtroende för personen. Och ska man verkligen bli övertygad att göra något, måste man bli känslomässigt berörd. Övertygandets konst handlar därför om att fånga uppmärksamhet, skapa förtroende och väcka känslor.

PS5retorik

0 0pil3Låt kursledaren berätta lite om grunderna i retoriken – konsten att övertyga, eller läs den presentation som finns här.

0 0pil3Lyssna tillsammans på någon av de korta tal / appeller och/eller läs någon av de insändare som finns på denna sida. Analysera dem dels utifrån standarddispositionen, dels efter hur man använder förtroende – argument – känslor.

0 0Piratband2

Avrundning – börja förbereda kampanjen   (15 minuter)

Under denna studiecirkel ska ni som sagt genomföra en liten egen kampanj lokalt. Under de närmaste två träffarna kommer ni att ägna åt praktiska förberedelser.

0 0pil3Bestäm er för vilket budskap ni ska ha för kampanjen. Minns att budskapet bara ska vara ett, inte många olika. (Vill man föra ut många olika tankar måste man genomföra många olika kampanjer!)

0 0pil3Kontrollera om alla känner att de vet tillräckligt om kampanjens ämne. Om inte, leta information tillsammans, och ta som läxa till nästa gång att läsa in er.

0 0pil3Under träff 4 ska ni träna kampanjande i skarpt läge, bland annat genom att hålla ett torgmöte. Det bästa är ofta att göra detta en lördag eftermiddag. Bestäm vilken dag torgmötet ska vara. Bestäm sedan vem som ska söka tillstånd, information om hur man gör det finns här.

0 0pil3Under kampanjen kommer ni under den avslutande träffen att genomföra ett möte, dit ni under kampanjen bjuder in intresserade.. I sin enklaste form kan ni ha en piratfika, där ni svarar på frågor och berättar för dem som kommer. Men det är ofta lättare att få folk intresserade om ni bjuder in någon känd partivän eller sympatisör att prata. Eller ordnar en debatt mellan en känd pirat och en välprofilerad antipirat. Diskutera vad ni skulle vilja ha för slags möte, och när det skulle kunna vara. Bestäm vem som ska ringa och ragga eventuella gäster.

0 0pil3Om ni ska skriva blogginlägg, hålla tal, eller skriva insändare är det bra om man har en infallsvinkel eller krok på ämnet, som man känner att man ”bottnar” i. Om den är lite annorlunda än andras infallsvinkel är inte så farligt (så länge den inte sticker iväg från partiets grundvärderingar …). Fundera därför över vad som är DIN anledning till att tycka det som ni ska ha kampanj om, och hur du kan förklara det.