Träff 5: Möte för att värva

Mål för denna träff

  • Lära sig vad man behöver tänka på för att intresserade ska känna sig välkoma och en kontakt kunna utvecklas till en relation.
  • Prova på och praktiskt träna på att ta emot nya medlemmar

0 0Piratband2

Träffas innan   (30 minuter)

Framgångsrikt politiskt arbete bygger på att man kan omvandla en första kontakt med någon som är nyfiken eller  intresserad till en längre relation, där denna blir sympatisör, medlem eller aktiv.

0 0pil3Bestäm vem eller vilka som ska hälsa välkomna.

0 0pil3 Tänk er in i att ni är en av dem som kommer nya på mötet, vad skulle få er att känna er välkomna, öka chansen att kontakten blev en relation?

0 0pil3Titta genom checklistan här med saker att tänka på inför och under ett möte.

0 0pil3Se till lokalen fin, att fika är förberett, och om ni ska ha en föreläsare att bildanläggningen är uppkopplad, och att föreläsarens bildvisningsprogram funkar med utrustningen. (Inget är mer frustrerande än när de första tio minuterna går åt till strul med bildanläggning, datorer och minnesstickor!)

0 0Piratband2

När deltagarna kommer

Var beredda att ta emot folk i god tid innan mötet ska börja.

0 0pil3Hälsa ordentligt på var och en som kommer. Ta gärna i hand.

0 0pil3Se till inga nya blir stående ensamma. Gå runt och prata med dem som kommer.

0 0Piratband2

Öppna mötet

En eller några av er öppnar nu mötet.

0 0pil3Hälsa besökarna och gästen välkomna. Uttryck och visa glädje och uppskattning över att de som dykt upp kommit. Om det är många – tala om hur roligt det är. Om ni är få – betona hur trevligt och intressant det blir med diskussioner i en så liten grupp. Det är er uppgift att se till att de som kommer upplever ett positivt anslag – att det här ska bli intressant, och att ni är glada över att de kommit.

0 0Piratband2

Under mötet

Även under mötet ska ni se till att de nya känner sig välkomna.

0 0pil3Låt blicken vandra mot de nya ibland. Ge dem stöd och ögonkontakt. Titta intresserat på dem om de säger eller frågar något.

0 0pil3När det blir fika. Se till att alla vet hur det fungerar. Hjälp de nya hitta koppar och hantera kaffeapparat.

0 0pil3Prata med alla nya, och fråga om man kan få kontaktuppgifter. Vill de gå med? Vill de bli aktiva? Vill de kanske gå partiets grundcirkel (partiskolan)? Var inte för påflugen och intensiv, men låt ingen gå därifrån utan att ha haft chansen att berätta om hen är intresserad av att engagera sig mer.

0 0Piratband2

Avslutning   (15 minuter)

Samlas en stund efter mötet.

0 0pil3Gå laget runt. Hur gick mötet? Hur kändes det? Missade vi något?

0 0pil3Gör utvärdering av kursen <LÄNK>