Träff 2: Att förbereda kampanjande på gator och torg

Mål för denna träff

  • Förbereda kampanjandet på gator och torg
  • Prova att skriva en flyer, utforma en appell eller göra en affisch
  • Diskutera hur man använder sociala media i kampanjande.

0 0Piratband2

AFK-kampanjverkstad  (105 minuter)

Den här träffen ska ni ha en kampanjverkstad, där olika kursdeltagare kan arbeta med olika saker. Antingen en av följande, eller kanske två. Det är dock viktigare att man gör en av sakerna ordentligt, än att man hoppar runt och provar på allt.

a) Gör flyer

Alla kampanjer kräver att man har material att dela ut, där kampanjens budskap förmedlas. I det vardagliga partiarbetet ska ni naturligtvis först kolla om det redan finns en flyer att använda, men här ska ni få prova att göra en egen. För att underlätta det rätt trixiga designarbetet har partiet tagit fram blanks, som man kan använda när man gör egna flyers, till exempel om sin kommunalpolitik.

0 0pil3Lyssna på följande videoklipp om vad som krävs för att en flyer/folder ska bli läst.

0 0pil3 PPUppsalaflyerfrblank200Tag den blank som ni beställt. Ladda från partiets hemsida ned en PDF-mall [INTE FÄRDIG] för blanken. Använd den för att bygga en flyer om kampanjens tema. Utnyttja standarddispositionen för själva texten: En rubrik som fångar uppmärksamhet. En kort textsnutt (en mening eller två) som ger bakgrund, väcker förtroende och formulerar budskapet.  Sedan våra viktigaste argument eller krav. Tre eller fyra, aldrig fler än fem. Kanske som punktlista, så blir det överskådligt. Och så en avslutning som uppmanar till handling.

När ni sedan redigerar, tänk på:

  • Tänk på att ha mycket luft runt texten, så den hamnar rätt när den printas ut.
  • Ransonera antalet olika utseenden på texten. Ett enda teckensnitt. Helst bara två storlekar. Inte kursivt och understruket, men möjligen fetat.

0 0pil3Lägg sedan in blanks i en svartvit printer, och printa ut.

b) Små affischer/anslag

För en kampanj behövs också affischer. Färdiga affischer kan beställas från Piratshoppen, men ibland kan man vilja göra små lokala affischer, till exempel för att göra reklam för ett möte, en debatt eller någon annan aktivitet. Att göra en bra affisch är dock inte så lätt: Den måste vara lätt att se och läsa på håll, och den måste ha ett innehåll som fångar läsarens uppmärksamhet. (Och samtidigt inte reta upp folk.) Man måste därför formulera korta, snärtiga budskap. För enkla små affischer kan ni använda blanks i A4, som ni printar ut ”affischen” på.

0 0pil3Lyssna på följande videoklipp om vad som krävs för att en affisch/folder ska bli upptäckt och ge positiva känslor.

0 0pil3Tag den blank som ni beställt. Ladda från partiets hemsida <LÄNK> ned en PDF-mall för blanken. Använd den för att skapa en miniaffisch att sätta upp på anslagstavlor om kampanjens tema. En kort, slagkraftig sammanfattning eller fyndig formulering av kampanjens budskap. Kanske en enkel svartvit bild/teckning som passar till? Kontrollera att man kan uppfatta och se det hela på håll. Se till att göra en sådan affisch om det möte ni planerat.

0 0pil3Lägg sedan in blanks i en svartvit printer, och printa ut.

c) Förbereda torgmöte

Viktigt för att väcka uppmärksamhet under kampanjande är att hålla torgmöte/demonstration. Det bästa brukar vara på tidig lördag eftermiddag. Passa gärna på att kombinera torgmötet med kulturbombning.

0 0pil3En hel del praktiska förberedelser behövs för att man ska kunna hålla ett torgmöte. Klicka här, läs på, och börja beta av listan. Gör det som kan göras redan nu, och se till att fördela arbetet så att ni är säkra på att resten också blir gjort. Förbered att göra en kulturbombning på samma gång.

d) Hålla ett kort tal

Under ett torgmöte ska en eller ett par personer hålla korta tal (appeller). Det är mycket bättre med ett eller ett par kora, kärnfulla tal på några minuter som varvas, upprepas och varieras, än ett långt tal. (De flesta stannar inte så länge och lyssnar, och själva är ni ju redan övertygade …)

0 0pil3Börja med att påminna dig om den ingång/knorr/krok du valt ut åt dig själv för kampanjens tema. Gå sedan tillbaka och läsa på igen om grunderna för att övertyga.

0 0pil3Fundera ut en disposition för din appell, gärna enligt standarddispositionen: Vad ska du inleda med för att väcka intresse? Vad behöver du sedan berätta för att visa att du är seriös, och för att ge lyssnarna den kunskap de behöver för att förstå resten? Vad är det vi kräver? Vilka är de viktigaste argumenten för det? Och hur ska du avsluta?

0 0pil3Bolla din disposition med andra kursdeltagare. Fungerar den? Prova olika förändringar! Testa att ”kill your darlings!”.

0 0pil3Om du känner dig bekväm med att improvisera från en disposition – prova att göra det inför en eller två av de andra. Annars, skriv ner din appell, och läs upp den för någon annan kursdeltagare.

0 0pil3Läs på här om saker man bör tänka på när det gäller språklig utformning och framförande. Är det något du bör tänka på? Låt den som lyssnat på dig peka ut saker du kan tänka på. (Man är ofta helt omedveten om sådant själv!)

0 0pil3Ta sedan med din disposition eller ditt manus hem, träna vidare, och var inte rädd för att göra eller skriva om. Du ska få träna en gång till inför kursdeltagare på nästa träff.

0 0Piratband2

Sociala media   (15 min)

Sociala media är ett effektivt sätt att sprida tankar, idéer och visa att man har åsikter.

0 0pil3Titta på denna video.  Lista sedan de olika sociala media någon av er är aktiva i.

0 0pil3Fundera i bikupor och diskutera sedan tillsammans: Vilka fördelar/nackdelar har olika av dessa sociala media om man vill (a) tipsa om en demonstration eller ett spännande möte, (b) få dem som inte är pirater att läsa en nyhet eller artikel som visar hur rätt vi har, (c) föra fram en helt ny halvkomplicerad tanke, (d) sprida entusiasm bland oss själva.

0 0pil3Hur gör man för att med sociala media nå utanför nätverket av folk som redan håller med oss? Kan det till och med vara bra för partiet om man fortsätter använda en del tid åt att umgås med andra än oss partivänner?

0 0Piratband2

Avrundning  (15 min)

0 0pil3Laget runt. Har vi lärt oss något den här gången? Vad?

0 0pil3Till nästa gång: Börja knuffa lite för kampanjens tema på sociala medier.

0 0pil3Tänka genom om det finns annat behöver beställa till torgmötet, profilmaterial t ex. Se till att flyers o affischer ni gjort blir kopierade/printade i tillräckligt antal.

0 0pil3Nosa på nästa gång. Då ska ni lyssna på dem som ska hålla appell, och ge konstruktiv kritik. Samt diskutera media och träna skriva pressmeddelande/insändare.