Träff 5: Utåtriktat arbete

Mål för denna träff

 • Lära sig grunderna i retorik och standarddispositionen för en argumentation
 • Få en överblick över olika sätt att driva kampanj
 • Få prova att skriva en insändare, en flyer, designa en affisch eller utforma en appell.

0 0Piratband2

Konsten att övertyga   (30 minuter)

För att vi ska bli övertygade räcker det inte att någon står framför oss och rabblar argument. Det krävs att man verkligen börjar lyssna på den som pratar. Att man får förtroende för personen. Och ska man verkligen bli övertygad att göra något, måste man bli känslomässigt berörd. Övertygandets konst handlar därför om att fånga uppmärksamhet, skapa förtroende och väcka känslor.

PS5retorik

0 0pil3Låt kursledaren berätta lite om grunderna för konsten att övertyga, eller läs den presentation som finns här.

0 0pil3Lyssna tillsammans på något av de korta tal eller läs någon av de debattartiklar/blogginlägg som finns på denna sida. Analysera dem dels efter standarddispositionen, dels efter hur man använder förtroende, argument och känslor.

0 0Piratband2

Planera minikampanj   (15 minuter)

Under denna träff är tanken att gruppen förbereder en minikampanj, med exempelvis torgmöte, insändarbombning, affischering, flyerutdelning.

PS5kampanj2

0 0pil3 Diskutera och välj tema och budskap för er minikampanj. Tänk på att budskapet ska vara ett enda. Budskapet ska vara något partiet verkligen tycker, och ta gärna ett ämne ni redan diskuterat, så att alla känner att ni kan ämnet. Om inte måste de som kan ämnet berätta för övriga.

0 0pil3Gå laget runt eller ha bikupa om olika medel man kan använda i en kampanj. Kursledare fyller på med sådana som ingen annan tar upp. Här finns en sida som samlar en rad tips och idéer.

0 0pil3Kika på denna lilla videosnutt som förklarar varför det är bra att använda minst tre olika kampanjvägar parallellt. Sedan delar deltagarna upp sig för att förbereda olika inslag i kampanjen. Minst tre av vägarna nedan (eller andra vägar ni hittat i listan ni nyss tittade på) ska användas!

0 0Piratband2

Förbereda minikampanj   (75 minuter)

Se till att ni fördelat er mellan minst tre av arbetsuppgifterna nedan (och att om någon förbereder ett kort tal så måste någon se till att det blir ett torgmöte eller något annat arrangemang att hålla det på).

PS1cirkelintro2

a) Skriv insändare

Mycket fler människor läser insändare än debattsidor. Särskilt i lokalpressen. Att bombardera lokaltidningar med insändare är därför en av de allra effektivaste kampanjmetoder som finns.

0 0pil3Skriv insändare om kampanjens tema. För en insändare passar det utmärkt med kortaste tänkbara varianten av den standarddisposition, som vi nyss gick genom. En mening som väcker intresse. Två eller tre som ger bakgrund. Kravet eller åsikten man argumenterar för. De tre viktigaste argumenten, med en eller ett par meningar var.  Det sista argumentet får gärna vädja till känslor. Och så en avslutningsmening, som gärna får vara en uppmaning. (Demonstrera! Rösta på PP! Protestera mot …!). När ni sedan skriver, titta på dessa tips kring språk och språkbehandling!

b) Gör flyer

Alla kampanjer kräver att man har material att dela ut, där kampanjens budskap förmedlas. I det riktiga partiarbetet ska ni naturligtvis först kolla om det redan finns en flyer att använda, men här ska ni få prova att göra en egen. För att underlätta det rätt trixiga designarbetet har partiet tagit fram blanks, som man kan använda när man gör egna flyers, till exempel om sin kommunalpolitik.

0 0pil3Läs följande lilla text / lyssna på följande videoklipp om vad som krävs för att en flyer/folder ska bli läst.

0 0pil3 PPUppsalaflyerfrblank200Tag den blank som ni beställt. Ladda från partiets hemsida <LÄNK> ned en PDF-mall för blanken. Använd den för att bygga en flyer om kampanjens tema. Utnyttja standarddispositionen för själva texten: En rubrik som fångar uppmärksamhet. En kort textsnutt (en mening eller två) som ger bakgrund, väcker förtroende och formulerar budskapet.  Sedan våra viktigaste argument eller krav. Tre eller fyra, aldrig fler än fem. Kanske som punktlista, så blir det överskådligt. Och så en avslutning som uppmanar till handling.

När ni sedan redigerar, tänk på:

 • Tänk på att ha mycket luft runt texten, så den hamnar rätt när den printas ut.
 • Ransonera antalet olika utseenden på texten. Ett enda teckensnitt. Helst bara två storlekar. Inte kursivt och understruket, men möjligen fetat.

0 0pil3Lägg sedan in blanks i en svartvit printer, och printa ut.

c) Små affischer/anslag

För en kampanj behövs också affischer. Färdiga affischer kan beställas från Piratshoppen, men ibland kan man vilja göra små lokala affischer, till exempel för att göra reklam för ett möte, en debatt eller någon annan aktivitet. Att göra en bra affisch är dock inte så lätt: Den måste vara lätt att se och läsa på håll, och den måste ha ett innehåll som fångar läsarens uppmärksamhet. (Och samtidigt inte reta upp folk.) Man måste därför formulera korta, snärtiga budskap. För enkla små affischer kan ni använda blanks i A4, som ni printar ut ”affischen” på.

0 0pil3Lyssna på följande videoklipp om vad som krävs för att en affisch/folder ska bli upptäckt och ge positiva känslor.

0 0pil3Tag den blank som ni beställt. Ladda från partiets hemsida <LÄNK> ned en PDF-mall för blanken. Använd den för att skapa en miniaffisch att sätta upp på anslagstavlor om kampanjens tema. En kort, slagkraftig sammanfattning eller fyndig formulering av kampanjens budskap. Kanske en enkel svartvit bild/teckning som passar till? Kontrollera att man kan uppfatta och se det hela på håll.

0 0pil3Lägg sedan in blanks i en svartvit printer, och printa ut.

d) Förbereda torgmöte

Viktigt för att väcka uppmärksamhet under kampanjande är att hålla torgmöte/demonstration. Det bästa brukar vara på tidig lördag eftermiddag. Passa gärna på att kombinera torgmötet med kulturbombning.

0 0pil3En hel del praktiska förberedelser behövs för att man ska kunna hålla ett torgmöte. Klicka här, läs på, och börja beta av listan. Gör det som kan göras redan nu, och se till att fördela arbetet så att ni är säkra på att resten också blir gjort. Förbered att göra en kulturbombning på samma gång.

e) Hålla ett kort tal

Under ett torgmöte måste en eller ett par personer hålla korta tal (appeller). Det är mycket bättre med ett kort, kärnfullt tal på några minuter som upprepas och varieras, än ett långt tal. (De flesta stannar inte så länge och lyssnar, och själva är ni ju redan övertygade …)

0 0pil3Fundera ut en disposition för din appell, gärna enligt standarddispositionen: Vad ska du inleda med för att väcka intresse? Vad behöver du sedan berätta för att visa att du är seriös, och för att ge lyssnarna den kunskap de behöver för att förstå resten? Vad är det vi kräver? Vilka är de viktigaste argumenten för det? Och hur ska du avsluta?

0 0pil3Bolla din disposition med andra kursdeltagare. Fungerar den? Prova olika förändringar! Testa att ”kill your darlings!”.

0 0pil3Om du känner dig bekväm med att improvisera från en disposition – prova att göra det inför en eller två av de andra. Annars, skriv ner din appell. Läs på här om saker man bör tänka på när det gäller språklig utformning och framförande. Är det något du bör tänka på?

0 0pil3Låt några andra kursdeltagare lyssna när du provhåller/provläser.  De ska ha stenhårda instruktioner för sin feedback: De ska innan de lyssnar kika genom denna checklista. Sedan ska de berömma en eller två saker som var bra. Inte förklara att något var dåligt. Men ge två konkreta råd om hur det skulle kunna bli ännu bättre.

0 0pil3Ta sedan med din disposition eller ditt manus hem, träna vidare, och var inte rädd för att göra eller skriva om.

0 0Piratband2

Avrundning   (15 minuter)

0 0pil3Planera nu och pusha för själva kampanjen. Till exempel:

 • Gör en plan för hur ni skickar in insändarna en i taget
 • Gör en plan för hur ni börjar pusha för kampanjens tema i sociala media.
 • Planera hur flyers och affischer ska bli kopierade/printade/tryckta.
 • Bestäm när och var träffas ni för att sätta upp affischer
 • Bestäm när och var ni ska träffas för att dela ut flyers utanför en skola/ett universitet/ett bibliotek/en stormarknad?
 • Bestäm när och var träffas ni inför torgmötet? Har ni banderoller och annat som gör att ni syns ordentligt? Kanske planera in en fika efter? (Som ni kan dra med ev intresserade till …)

0 0pil3Slutligen är det dags att utvärdera cirkeln genom att svara på dessa frågor.