Utvärdering Partiskolan

Här behöver vi fundera hur utvärderingen ska tas in. Webbformulär vart. Till kursledare – centralt? Gör det till en pdf som kan printas ut och tas in i pappersformat?

 

1) Utvärdering mot målen för kursen.

Fem alternativ från mycket – inte alls
på följande frågor fast inte så styltigt formulerat, och några måste frågas indirekt istf direkt:

# har du bättre känsla än före kursen för partiets historia
# Vet du bättre än före kursen hur du ska göra för att påverka inne i partiet?
# Känner du bättre än före kursen att du vet vad vi tycker
# Är du bättre än före kursen på att argumentera kring våra frågor?
# Är du me taggad än före kursen att jobba vidare med partiet?
# Vet du bättre än före kursen att det funnits många olika anledningar för folk att gå med?
# Har du fler idéer om vad man kan göra?
# Känns det mindre osäkert att själv få ansvar för att genomföra något?

2) Omdöme om olika delar och aspekter av kursen:

Fem alternativ från mycket bra – inte alls bra

– Kursmaterialet
– Kursledningen
– Var och en av kursens delar
– Lokalen
– Praktiska kringsaker

3) Vad bör ändras/inte ändras?

– Vad bör ändras på i kursmaterialet? I sättet kursen genomförst på?
– Vad har varit så bra att det inte bör ändras i kursmaterialet? I sättet kursen utförts på?