Lokal förening

PS4lokalforening

Varför lokala föreningar?

Den lokala verksamheten i Piratpartiet drivs av lokala föreningar:

  • De samlar partiets medlemmar i antingen en kommun, eller ett landsting. (Det finns möjlighet att vara med i en annan förening än där man bor – ifall man är verksam i kommunen/landstinget, eller har andra kopplingar till den.) Man kan därför vara med både i en kommun- och en landstingsförening.
  • Föreningen organiserar politisk diskussion och kampanjarbete lokalt.
  • Föreningen har hand om kommun- respektive landstingspolitik. Föreningen bestämmer vad man ska ha för program inför kommun-/landstingsval. Den fastställer listor. Och har den yttersta makten över partilinjen i kontroversiella frågor.

Hur styrs lokala föreningar

De grundläggande reglerna för de lokala föreningarna har fastställts av partiets medlemsmöte. De lämnar ändå stort utrymme för föreningar att själva bestämma hur de vill lägga upp arbetet:

Medlemsmöte: Föreningen ska hålla medlemsmöte i början av året, som väljer styrelse, granskar förra årets styrelse, bestämmer om budget och verksamhetsplan, och fattar andra viktiga beslut.

Extra medlemsmöte: Mellan medlemsmötena kan man ha extra medlemsmöte. Det kan användas för att välja nya om någon hoppar av styrelsen, hantera kriser och liknande. Men det kan också användas för att löpande fatta beslut i föreningen.

Styrelse: Sedan ska föreningen ha en styrelse, som sköter föreningen mellan dessa möten.

Föreningen väljer antingen själv ifall man bara håller ett medlemsmöte per år, och låter styrelsen helt sköta ruljansen däremellan. eller om man regelbundet håller extra medlemsmöten, där man planerar verksamheten.