Planera, handla, påverka – not till cirkelledaren

Säkerställ att följande punkter/tankar kommer upp på respektive vända i diskussionen, men låt deltagarna tömma sitt förråd av idéer innan du fyller på.

Diskussionsvända 1: Hur kan vi påverka politiska beslut?

  • Bilda opinion mot allmänhet
  • Ställa upp i val
  • Arbeta parlamentariskt där vi kommit in
  • Sätta våra frågor på en mediala och politiska dagordningen
  • Lobba mot tjänstmän
  • Påtryckningar mot andra partiers politiker lokalt – nationellt – globalt

Diskussionsvända 2: Vad behöver vi för att lyckas med det

  • Vi behöver kunskap – både om frågorna, om det politiska systemet, och om organisation.  Vilket vi får genom studier.
  • Vi behöver sammanhållning och glädje i att arbeta tillsammans. Vilket vi får genom att ha kul tillsammans. Till exempel genom sociala aktiviteter. Och tillåta oss att ha roligt när vi gör nytta.
  • Vi behöver kampglöd och djävlar anamma. Vilket vi får genom att ha engagerande aktiviteter.