Träff 4: Från ord till handling

Mål för denna träff

  • Ideer och lust till många olika sorters verksamhet, och förståelse för varför de är led i arbetet att göra världen lite bättre
  • Förståelse för hur man planerar för att få rätt saker att hända.
  • Kunskap om hur man beställer material och använder partiets administrativa redskap
  • Kunskap om lokala föreningars roll, status och sätt att arbeta.

0 0Piratband2

Planera, handla, påverka!  (60 minuter)

De flesta som engagerar sig politiskt gör det bland annat för att de vill påverka, för att de vill förändra sådant man anser vara fel i världen.

PS4ordtillhandling

0 0pil3Diskutera i bikupor och sedan tillsammans: Hur kan vi påverka politiska beslut. Vad kan vi göra för att påverka dem. Direkt, och indirekt, På kort och lång sikt. I kommunen, i riket, i EU och hela världen? Cirkelledaren gör en lista på whiteboard.

0 0pil3Diskutera: Vad behöver vi för att framgångsrikt kunna göra dessa saker? Fundera inte över yttre resurser utan över inre eller sociala resurser. Vad måste vi som individer och grupp skaffa oss?

0 0pil3Vad betyder detta att vi kan och bör ägna oss åt för aktiviteter i partiet/föreningen? Ha en bikupa och tävla om vilken grupp som kan komma på flest olika tänkbara aktiviteter. Samla ihop alla förslag.

0 0pil3Surfa till denna sida och titta på videoklipp med olika partivänner, som berättar om roliga saker de gjort i partiet. Titta sedan längre ner på sidan, där det finns en lista på tänkbara aktiviteter, och länkar till beskrivningar av hur man genomför dem. Surfa runt, och läs beskrivningar av aktiviteter du tycker verkar spännande eller lockande att genomföra

0 0pil3För att verksamhet ska bli till räcker det inte med att man kommer på att en sak borde göras. Man måste också se till att den blir gjord. Låt cirkelledaren prata eller läs denna sida om att planera, förbereda och genomföra verksamhet.

/Not till kursledaren ang detta avsnitt/

0 0Piratband2

Pirate Webb och Piratshoppen   (30 minuter)

PS4Piratshoppen2

0 0pil3Piratpartiet har ett redskap som på samma gång hanterar medlemsregister, utskick och ekonomi, som gör det möjligt för en handfull ideellt arbetande att få nästan lika mycket gjort som stora personalfyllda kanslier hos etablerade partier. Här ska ni få bekanta er med [inte färdig] en handfull funktioner i Pirate Web, som man har nytta av som aktivist.

0 0pil3Piratpartiet samarbetar med Piratshoppen, som distribuerar kampanjmaterial och säljer profilmaterial. Gå till deras hemsida, och bekanta dig med deras sortiment.

0 0pil3Under nästa träff eller nästa cirkel ska ni förbereda en utåtriktad aktivitet (t ex ett torgmöte) kring ett tema, som ni själva ska göra flyers och affischer till. Beställ därför blanks från Piratshoppen. Fundera om det är något annat av det material ni sett som ni också vill använda. Vill ni ha profilmaterial för max 300 kr (plus fraktkostnad) till aktiviteten kan cirkeln beställa detta på partiets studieverksamhets bekostnad. Sätt er gemensamt runt en dator och lägg en beställning så att alla kan se hur det går till.

0 0Piratband2

Den lokala föreningen   (30 minuter)

I kommuner och landsting kan partiets medlemmar starta lokala föreningar, som ska organisera arbetet lokalt, och ansvara för partiets politik mot kommunerna och landstingen.

PS4lokalforening

0 0pil3Låt cirkelledaren berätta om de lokala föreningarnas roll och hur de är uppbyggda. Eller läs om det på denna sida.

0 0pil3Om det finns en lokal förening, eller en är på väg att starta, låt någon som är engagerad berätta.

0 0Piratband2

Avrundning   (15 minuter)

Nu måste gruppen bestämma sig: Vill den fortsätta köra en hel cirkel om utåtriktat arbete? Eller ska man istället avsluta cirkeln med en träff om utåtriktat arbete?

0 0pil3Om ni avslutar denna cirkel för att starta en ny om utåtriktat arbete – då ska ni utvärdera cirkeln genom att svara på dessa frågor.

0 0pil3Om ni ska ha en sista träff om utåtriktat arbete – börja diskutera vilket ämne ni ska göra en minikampanj om.