Att påverka på medlemsmötet

På medlemsmötet är du med och bestämmer över partiet. Bestämmer vad vi ska tycka, vad vi ska göra, och vilka som ska sitta i styrelsen kommande år. Möjligheterna att påverka finns i tre olika faser. Vi tar det bakifrån:

I slutet av mötet röstar man.

I början av mötet diskuterar man de olika förslag som kommit, lägger förslag till ändringar och/eller tillägg, och jämkar sig med varandra. (Dvs drar tillbaka sina förslag om det dykt upp något ännu bättre, eller en lämplig kompromiss.) Genom att vara aktiv i detta arbete får man ofta mer inflytande än genom det rena röstandet.

Före mötet: Allra störst möjlighet att påverka har man faktiskt innan mötet börjar. För det är då man kan skriva och skicka in ett förslag om vad partiet ska tycka eller göra (kallas motion) eller vem som ska sitta på de poster som ska väljas (kallas nominering). Särskilt stora möjligheter har man att påverka om man pratar ihop sig med andra som tycker ungefär likadant innan man lägger ett förslag.