Träff 3: Vara med och bestämma i partiet

Mål för denna träff

  • Förstå hur föreningsdemokrati, trepiratsinitiativ och svärmarbete kompletterar och stärker varandra i partiarbetet
  • Förstå hur man gör för att vara med och bestämma på medlemsmötet och hur medlemsmötet fungerar.
  • Träna att skriva motion eller att leda ett formellt möte.

0 0Piratband2

Trepiratsinitiativ, svärmande och demokrati (30 minuter)

I Piratpartiet är det vi medlemmar som bestämmer. Tillsammans. Eftersom vi inte är lika fastlåsta som traditionella partier i ett sätt att arbeta kan vi beroende på situation göra detta på olika sätt. Demokrati: Är vi oense om något viktigt måste vi diskutera och fatta ett demokratiskt beslut. Trepiratsinitistiv: Är vi ense eller redan har beslutat vad vi tycker, räcker det med att tre pirater är ense för att de ska kunna göra en aktion för att sprida åsikten. Svärmarbete: Ibland växer dessutom verksamhet och projekt fram genom att folk spontant börjar planera och göra saker tillsammans, och kanske själva utser en koordinator.

PS3trepirater

0 0pil3Titta på dessa tre videofilmer, där olika partivänner berättar mer om de tre sätten att arbeta. Film om trepiratsinitiativ [inte klar]. Film om svärmarbete. Film om partiets demokratiska struktur.

0 0Piratband2

Partiets medlemsmöte – hur man fattar beslut tillsammans  (30 minuter)

Medlemsmötet är själva grunden för att vara med och bestämma över partiet centralt. Det sker elektroniskt, under en och en halv månad varje vår och varje höst, och alla medlemmar kan vara med. Det väljer styrelse, fastställer vår politik och fattar andra viktiga beslut om hur partiet ska fungera.

PS3möte

0 0pil3Låt kursledaren berätta eller läs denna text om hur man som medlem kan vara med och påverka genom medlemsmötena. Störst möjlighet att påverka har man om man startar före mötet – pratar ihop sig med andra och skickar in förslag (motioner).

0 0pil3Varför verkar formella möten så komplicerade? De styltiga och till synes konstiga regler som finns är faktiskt skapade för att göra det möjligt för besluten att fattas demokratiskt. Och det är inte så svårt att lära sig förstå logiken i det hela. Gå tillsammans med kursledaren genom och diskutera punkt för punkt listan på den här sidan, som försöker förklara olika inslag i mötesteknik.

0 0pil3Det sägs ibland att skillnaden mellan en omogen och en mogen organisation märks i om viktiga beslut fattas genom omröstningar i själva punkterna på dagordningen, eller om de avgörs genom omröstningar i formaliafrågor eller ordningsfrågor. Kan det stämma?

0 0Piratband2

Fördjupning  (60 minuter)

Här finns tid för en av följande övningar:

a) Motionsskrivarverkstad

Ett viktigt sätt att vara med och påverka partiet är att skriva motioner till medlemsmötet. Dessa måste lämnas in senast dagen innan mötet börjar. Här ska vi träna oss på att skriva motioner.

PS3motionsskriv2

0 0pil3Finns det något du tycker borde fungera annorlunda i partiet? Finns något i Sverige eller världen, som du vill ändra på? I så fall kanske du bör skriva en motion, och föreslå att partiet ska ändras. Eller att partiet ska tycka att vi ska göra något åt det, som du tycker illa om. Fundera ut något krav du skulle vilja driva.

0 0pil3Om du skriver en motion om vad vi ska tycke, tänk på att partiet redan tycker en massa saker. Att föreslå att vi ska tycka något vi redan tycker är slöseri med partivänners och mötets tid. Och om vi redan tycker något annat än du tycker att vi ska tycka, då räcker det inte med att börja tycka det nya. Då måste vi ändra vårt gamla ställningstagande till ett nytt.

0 0pil3Tänk i så fall också på att ett ställningstagande ska kunna fungera som en självständig textsnutt, typ ”Piratpartiet tycker att betygen ska avskaffas”. Formulera därför det ställningstagande du föreslår som en tydlig mening eller ett par meningar. Sätt citattecken omkring. Och skriv yrkandet så här:

att medlemsmötet antar ställningstagandet ”Piratpartiet anser att betygen ska avskaffas”

0 0pil3När du har åstadkommit ett eller flera yrkanden är det dags att fundera på att skriva en text med bakgrund och motivering till förslagen.  När du gör det kan du ha nytta av denna sammanställning kring hur man kan bygga upp texter där man argumenterar.

b) Genomföra ett möte

Om ni känner att ni behöver träna mötesteknik kan ni som fördjupning genomföra ett AFK-möte, och t ex be någon erfaren mötesräv komma och vara med och ge råd, eller kanske tom sitta mötesordförande, och i så fall noga förklara varför ni gör just så som ni gör.

[INTE FÄRDIGT: c) Fördjupning kring svärmarbete

Att arbeta i svärm innebär ett helt annat tänk och utnyttjar delvis andra redskap än arbete i traditionella demokratiska eller hierarkiska organisationer.

0 0pil3Gå till denna sida <LÄNK> med en workshop där ni kan prova på olika redskap för svärmarbete.]

0 0Piratband2

Avrundning  (15 min)

0 0pil3Gå laget runt. Vad bär vi med oss efter denna träff?

0 0pil3Nosa på nästa träff. Något vi behöver bestämma inför den?