Några viktiga sakpolitiska frågor för Piratpartiet

Här är några politiska frågor som varit viktiga för Piratpartiet.

IPRED

IPRED-lagen infördes våren 2009, för att göra det lättare för film- och musikbolagen att knuffa polisen framför sig i jakten på fildelare. Genom IPRED-lagen kan film- och musikförlagens representanter om de sett att en viss internetadress (IP-adress) är aktiv på fildelningssajter begära att få veta namn på adressens innehavare. Därefter kan bolagens representanterna ”beställa” husrannsakan, och de följer inte sällan själva med och dirigerar polisens arbete i lägenheterna.

Detta tycker vi illa om inte bara därför att vi tycker att fildelning för privat bruk ska vara laglig. Eftersom det är lätt att ta sig in på andras nätverk och utnyttja deras IP-adresser, kan människor råka ut för att få sina datorer och sin internettrafik genomsökt utan att ens ha varit på en fildelningssajt. Och eftersom det finns mycket lagligt material på sajterna behöver inte heller de som varit där ha gjort något brottsligt.

emma om IPRED-lagen
Christian Engström om IPRED-lagens effekter
Christian Engström när IPRED-lagen infördes
Christian Engström om IPRED-lagen
Partiets krav kring IPRED

FRA-lagen

FRA-lagen infördes våren 2008. Den ger Försvarets radioanstallt (FRA) rätt att filtrera all datakommunikation som passerar landets gränser. Av tekniska anledningar tar inte sällan både lokala telefonsamtal och hämtningar av dagboksanteckningar från en server i grannstaden vägen via ett utland. I realiteten måste vi därför räkna med att allt vi gör via nätet eller telefon kan filtreras. FRA-personal kan sedan gå in och läsa och lyssna på sådant som filtrets (naturligtvis hemliga) algoritmer pekar ut som misstänkt.

Till en början sades att FRA bara skulle få spana efter hot mot landets säkerhet och internationell terrorism. Men sedan lagen infördes har även polisen och säkerhetspolisen getts rätt att lägga ”beställningar” hos FRA. Och våren 2013 avslöjades att FRA också spanar efter industrispionage inom Sverige. All vår datatrafik får alltså övervakas. Och vi har ingen aning om vilken övervakning som sker.

Livbåten om FRA-lagen
Christian Engström om utvidgningen av FRA-lagen
Partiets krav kring FRA-lagen

Datalgringsdirektivet (DLD)

EUs datalagringsdirektiv förverkligades i Sverige under 2012. Lagen kräver nu att kräver att tele- och internetoperatörer sparar uppgifter om sina kunders trafik i ett halvt år, så att polis och säkerhetstjänst ska kunna gå in i efterhand om det kommer fram misstankar, och se vilka som varit i kontakt med vem när.

Det är som om avsändare, mottagare och datumstämpel på alla brev man skickar och tar emot skulle fotostatkopierats och alla telefonsamtal registreras och rubbet arkiveras i minst ett halvt år. Det är en övervakning som inte ens de totalitära regimerna i Nazityskland och Sovjetunionen kunde drömma om.

Henrik B om datalagringsdirektivet
Christian Engström om Datalagringsdirektivet
Livbåten om datalagringsdirektivet

ACTA

ACTA var ett förslag till globalt handelsavtal, där upphovsrättsindustrin och patentintressen lobbat in mängder av regleringar kring övervakning av internet, upphovsrätt och patent. Men som föll när EU-parlamentet röstade ner det. Genom Piratpartiets, och många andras, kamp mot överenskommelsen

Nyhetsbrev från Piratpartiet om ACTA
Fredrik Holmbom om hur svenska regeringen ljugit om ACTA
Christian Engström om argumenten mot ACTA
Christian Engström om hur vi vann ACTA-kampen
Partiets krav kring ACTA

Dataskyddsförordningen

Inte bara statens övervakning hotar vårt privatliv, utan även företag som samlar in uppgifter om oss (t ex från sociala medier) och analyserar dem för att exempelvis kunna specialrikta reklam. I Sverige har vi en rätt skarp lag om personuppgifter, som reglerar hur olika uppgifter om oss får lagras med datorer, och en myndighet med relativt kraftiga tänder (datainspektionen) som ska övervaka reglerna. I EU är man nu på väg att ta fram en motsvarande lagstiftning på europeisk nivå. Ett första förslag till sådan var förvånansvärt bra, men under arbetets gång har de företag som nu tjänar pengar på att spionera på oss på nätet (från länder med slappare lagar än Sverige) lobbat fram den ena försämringen efter den andra.

Ett blogginlägg från Henrik B
En webbsajt om dataskyddsförordningen

Patent

Patent innebär att den som offentliggör en beskrivning av en uppfinning kan få monopol på att utnyttja den ekonomiskt under en viss tid. Tanken är att ge den som använt tid och energi att utveckla en uppfinning ska få en tid med monopol till att tjäna in det hen satsat. Men idag tar företag patent på fullständiga självklarheter och köper upp andra patent på nästan lika självklara saker för att kunna skrämma bort konkurrenter med hot om stämningar. Patent innebär dessutom att man hindrar information och kunskap från att användas och kombineras på nya sätt, och försinkar därmed den tekniska utvecklingen.

Christian Engström om patent
Chritian Engström om alternativ till medicinpatent
Partiets åsikt om patent med förklaring

Upphovsrätt och fildelning

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri.

Det är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar de fundamentala rättigheterna, såsom rätten till privat kommunikation, informationsfrihet, och till och med rätten till opartisk rättegång.

Anna Troberg om fildelning och jakten på fildelare
Christian Engström om musikförsäljning 2012
Christian Engström om fildelningens effekter på film och musikförsäljning
Partiets åsikt om upphovsrätt med förklaring