Hur partiet antar och dokumenterar åsikter

Eftersom Piratpartiet är ett demokratiskt parti utgår allt politiskt beslutsfattande från medlemmarna, samlade till medlemsmöte.

  • Partiets principprogram antas och ändras av medlemsmötet med minst 75% majoritet.
  • Medlemsmöte antar dessutom sakpolitiska ställningstaganden om mer konkreta sakfrågor. De samlas av ledningen i en lista.
  • Från dessa ställningstaganden skapar styrelsen sakpolitiska program för olika politikområden.
  • Om nya frågor dyker upp kan styrelsen slå fast en partilinje. Den kan dock alltid sedan ändras av medlemsmötet.
  • Om styrelsen inte har tid att fatta beslut kan partiledaren slå fast en partilinje. Den kan dock alltid sedan ändras av styrelsen eller medlemsmötet.
  • Vad partiet ska tycka i kommuner och landsting bestämmer de lokala föreningarna själva (så länge man inte går mot principprogrammet). Som en hjälp för dessa föreningar ställer ledningen samman alla sakpolitiska beslut från medlemsmötet som har med kommun- respektive landstingspolitik att göra i speciella sammanställningar.

Principprogram, sakpolitiska program och de olika sammanställningarna finns på denna sida.