Träff 2: Vår politik

Mål för denna träff

 • Lära sig lite om partiets grundvärderingar och om några viktiga sakfrågor som partiet driver
 • Föra en djupare diskussion om partiets grundläggande tankar, eller ett politikområde som deltagarna väljer.
 • Lära sig hur partiet antar och dokumenterar sina politiska åsikter.

0 0Piratband2

Partiets grunder  (15 minuter)

Piratpartiet bildades för att försvara de fantastiska möjligheter den informationstekniska revolutionen skapat för demokrati, kultur och ekonomisk utveckling. Vi kämpar mot övervakningshysteri och företag som vill stänga in kultur och information. Vi grundar vår politik på tankarna om alla människors lika värde, demokrati, integritet och informationsfrihet.

PS2datatiden

0 0pil3Lyssna på kursledaren eller läs själva här om de åsikter och principer som ligger som grund för partiet.

0 0pil3Är det något du inte förstår, undrar över eller inte håller med om? Fråga! Säg till! Diskutera!

0 0Piratband2

Några viktiga sakfrågor (45 minuter)

Piratpartiet har fått ägna mycket av sin tid och kraft åt att kämpa mot olika förslag och beslut om att övervaka internet. Namnen på förslagen har ofta varit förkortningar: IPRED, FRA, DLD, ACTA …  Ni har sedan förra träffen läst in er (material här) på någon eller några politiska frågor partiet arbetat mycket med.

PS2FRA2

0 0pil3 Berätta för varandra sådär 4-5 minuter var om er fråga: Vad frågan gäller, och vad partiet tycker. Har andra deltagare undringar och frågor, ta er tid att besvara dem så att alla känner att de förstår och lär sig.

0 0Piratband2

Fördjupning i vår politik (60 minuter)

Piratpartiet grundar sina åsikter på att vi förstår vad IT-revolutionen betyder för samhället, och att vi delar en handfull grundläggande värderingar om alla människors lika värde, demokrati, integritet och informationsfrihet. Vi har med tiden allt tydligare sett att dessa idéer också har mycket att säga om samhället afk. Under detta pass ska ni fördjupa er i någon del av partiets politik. Välj mellan:PS2övervakningssfinx

a) Piratpartiets principprogram

Partiets principprogram (html, pdf) beskriver vilka möjligheter vi ser att IT-revolutionen öppnar, hur övervakningshysteri och immaterialrättshungriga företag hotar dessa möjligheter och vilka värderingar som ligger till grund för Piratpartiets kamp för att vi ska kunna utnyttja de nya teknikernas fantastiska möjligheter. Se till att ha läst igenom programmet innan ni kommer till träffen.

0 0pil3Gå genom programmet del för del, och gå laget runt för att fånga upp frågor, undringar och saker man är tveksamma till. Diskutera dessa.

0 0pil3Om det finns tid kvar, diskutera någon eller några av dessa frågor:

 • Finns bara fördelar eller också problem med IT-revolutionen?
 • Varför är integritet viktigt?
 • Kommer inte kampen för integritet och för transparens i konflikt med varandra?
 • Är ekonomisk upphovsrätt fel i princip, eller är den bara inte värd priset för att försvara den?
 • Kan det finnas nytta med patent och annan immaterialrätt som väger upp de principiella problemen?

b) Ett eller några sakpolitiska program

Informationsfrihet, integritet och immaterialrätt är frågor som Piratpartiet arbetat med sedan partiet grundades, och i de frågorna har vi en väl genomarbetad politik. Under senare tid har vi även mejslat ut politik kring mångfald, utbildning, vård, kriminalpolitik, kultur, bibliotek mm. I många av de områdena har partiet sakpolitisak program, som finns samlade här.  Se till att i förväg ha läst igenom ett (eller två) sådana.

0 0pil3Gå genom programmen avsnitt för avsnitt, och gå laget runt för att fånga upp frågor, undringar och saker någon är tveksam till. Diskutera dessa.

0 0pil3Om det finns tid kvar bör kursledaren ha förberett några ytterligare frågor att diskutera.

c) Annat tema, inbjuden gäst

 • En möjlighet är att ha bjudit in en gäst, som får föreläsa eller berätta om någon viktig politisk fråga. Lagom kan vara att hen pratar i 30 minuter, och att det sedan blir tid för frågor och diskussion.
 • Ni kan välja något tema där det saknas program, där cirkelelledaren lägger upp diskussionen kring. (Listor med alla ställningstaganden medlemsmötet gjort finns här.).
 • Vill man diskutera kommun- eller landstingspolitik finns på samma ställe listor med alla ställningstaganden, som kan ha med kommun- respektive landstingspolitik att göra.

0 0Piratband2

Hur partiet antar och dokumenterar åsikter (10 minuter)

Det kan vara bra att veta hur det går till när partiet antar åsikter, och var man kan se efter vilka åsikter partiet har.

PS2ordfklubba

0 0pil3Låt kursledaren berätta om detta, eller gå till denna sida och läs på. Bekanta er också med den sida (här) där alla program och sammanställningar av ställningstaganden samlas.

0 0Piratband2

Avrundning (5 minuter)

Nu är det snart dags att avsluta denna cirkelträff.

0 0pil3Gå laget runt: Har ni blivit något klokare om vad vi tycker, och varför? Finns något ni fortfarande undrar över/kommit på att ni undrar över?

0 0pil3Nästa träff ska handla om hur man är med och bestämmer i partiet.Kika genom materialet för träffen,och diskutera hur ni vill att den tredje timmen ska användas. Till en motionsskrivarverkstad? Till ett AFK-möte? Eller för att fördjupa er i hur svärmarbete fungerar?