Piratpartiskolan

piratpartiskola

Partiskolan vänder sig till dig som är medlem i Piratpartiet, och vill veta mer om partiet, dess historia och åsikter. Du får också lära dig hur du kan vara med och bestämma i partiet, och hur du kan arbeta tillsammans med dina partivänner för att göra Sverige och världen lite bättre.

Träff 1: Piratpartiet och dess historia

 • Lära känna varandra i cirkeln
 • Nosa på en mångfald av anledningar att gå med i Piratpartiet
 • Förståelse för varför Piratpartiet finns
 • Lära sig om piratrörelsens historia

Träff 2: Vår politik

 • Lärs sig om några viktiga sakfrågor som partiet driver
 • Föra en djupare diskussion om partiets grundläggande analyser och värderingar, eller ett politikområde som deltagarna väljer.
 • Lära sig hur partiet antar och dokumenterar sina politiska åsikter.

Träff 3: Vara med och bestämma i partiet

 • Förstå hur föreningsdemokrati, trepiratsinitiativ och svärmarbete kompletterar och stärker varandra i partiarbetet
 • Förstå hur man gör för att vara med och bestämma på medlemsmötet och hur medlemsmötet fungerar.
 • Prova att skriva motion, att genomföra ett formellt möte eller att lägga grunden till en svärm.

Träff 4:  Från ord till handling

 • Ideer och lust till många olika sorters verksamhet, och förståelse för varför de är led i arbetet att göra världen lite bättre
 • Förståelse för hur man planerar för att få rätt saker att hända.
 • Kunskap om hur man beställer material och använder partiets administrativa redskap
 • Kunskap om lokala föreningars roll, status och sätt att arbeta

Träff 5: Utåtriktat arbete

 • Lära sig grunderna i retorik och standarddispositionen för en argumentation
 • Få en överblick över olika sätt att driva kampanj
 • Få prova och lära sig skriva en insändare, en flyer, designa en affisch eller utforma en appell.

Partiskolan har tagits fram av Piratpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, och är tänkt att användas som en studiecirkel med fem träffar. Den kan också köras som en helgkurs.

För att en studiecirkel ska ha rätt till bidrag (som kan hjälpa Vuxenskolan att ordna lokal och/eller andra resurser åt cirkeln) måste man vara minst tre personer som träffas minst tre gånger i minst tre undervisningstimmar (45-minuterspass).