Kursledarkurs 15-16 juni 2013

En kurs i ledarskap, lärande och att vara cirkel/kursledare i Piratpartiet genomfördes den 15-16 juni i Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan i Uppsala.

Kursledare var Henrik Brändén och Göran Widham.

Syfte med kursen:
# Ge deltagarna självförtroende, insikter och handgrepp för att leda partiets cirklar
# Ge insikter som kan göra deltagarna bättre på att samarbeta och leda annan lokal verksamhet

Konkreta mål. Deltagarna ska:
# Inse att det som konstituerar en grupp är att man har ett gemensamt mål, och att ledarskapets första uppgift är att åstadkomma att det är så i gruppen.
# Ha en förståelse för de olika arbetsuppgifter som behövs i en grupp, och hur personlighet bidrar till att avgöra vilken av gruppens medlemmar som tar på sig vilken avd essa uppgifter (roller).
# Få beredskap för att hantera om någon blir utanför, om någon tar för mycket plats, om någon sätter sig på tvären så mycket att det stör gruppens lärande.
# Kunskapssyn: Förstå att det kan finnas olika åsikter om kunskapens natur, och att olika åsikter kan vara legitima samtidigt.
# Förstå poängen med att låta deltagare själva bygga sin kunskap
# Förstå vikten av att alla upplever sig sedda och lyssnade på.
# Förstå vikten av motivation, att den kan vara extern eller intern och skillnaden därvidlag mellan skol- och cirkelsituationen.
# Veta hur man skapar en trygg miljö, får deltagarna att känna sig lyssnade på och hur man organiserar samtal så att alla ges utrymme:
# Förstå olika metoder för kursdeltagare att få och utveckla sin a kunsaper genom att kursdeltagare snarare än ledare/föreläsare pratar.
# Förstå poängerna och de relativa styrkorna med föreläsningar, självständigt läsande, grupparbete, enskild fördjupning, sokratisk förlossningsteknik, laget runt och bikupor, kunna genomföra sådana och kunna avgöra när den ena eller andra formen kan väljas.
# Inse vikten av trivselskapande och ordning,

Kursen måste leva som den lär.
# Deltagarna ska komma till trevlig framdukad lokal.
# Tider ska i stort sett hållas, och mat bli trevligt framsatt. (Innebär ha lagt upp lunchen innan det börjar på lördag)
# Kursledarna ska hälsa och ta i hand när deltagare kommer
# Pedagogiska grepp ska vara använda innan de förklaras/beskrivs
# Variation

KURSÖPPNING (lördag 11-11.30)

Välkomsthälsning
Praktiska detaljer
Presentation

GRUPP OCH LEDARSKAP (lördag 11.30-13.30)

# Bikupa: Vad är en grupp
-> Grupp är antal människor m gemensamt mål
# Improvisationsövning (Planera fest. Nej, men alt Ja, och)
-> Grupper har olika kulturer, o de påverkar hur grupperna fungerar
# Grupparbete: 3 och 3, en person ska se till att alla får prata, en person ser till blir klara i tid och en person ska redovisa för de andra. Uppgifter en i taget, redovisa efter varje innan får ny: (a) Ge exempel på några grupper ni varit med om som fyller def, (b) Ex episod bra grupp, (c) exempel episod dålig grupp.
-> Ex på några uppgifter i en grupp,
# Bikupa: Vilka uppgifter finns i grupp
-> diskussion personlighet – roller
-> Bra med mångfald olika personigheter, erfarenheter
# Göran pratar om en grupps utveckling: Förälskelsefas, kris när roller ska fördelas, stabilisering, omvärldsförändring/föränfring sammansättning/förändrat mål ger kris igen osv.
Ledarskap, dialogföreläsning:
# Varför behövs ledarskap (Om två personer behöver samordna sig krävs en kontakt, om tre personer krävs tre kontakter, om fyra krävs sex osv)
# Utsedd chef kontra auktoritet utan utnämning. Auktoritet – auktoritär. Chef – ledare.
# Att göra saker för att man måste eller för att man vill. Inte resp yttre motivation. Morot resp piska. Ideella organisationer. Utbrändhet. Skola som exempel.
# Det goda exemplets ledarskap. (Städa toaletterna på Ungdomen Hus när man är högsta höns.)
# Behov i en ideell organisation där man drivs av inre motivation men är många av egenpåtagna regelverk.

LÄRANDE (lördag 15.00 – 18.30)

# Laget runt om ett tillfälle då man lärt sig något. Berätta utförligt och kursledare frågar ut, noterar vad man lärt, hur man lärt och vad man kan identifiera för faktorer som underlättat lärande. Som man sedan sammanfattar till lista som innehåller:
- Motivation (inre eller yttre)
- Trygghet
- Vara sedd
- Vara aktiv – själv bygga kunskapen
# Göran föreläser om sanningsbegrepp och kunskapssyn: Är kunskap en process eller ett föremål, holism eller atomism, kunskap som en förändring av förhållningssätt till omvärlden, eller en beredskap för ett beteende. Kunskap som kod.
-> Man kan inte lära ut, bara lära in.
# Serie bikupor: (a) Vad behövs för att man ska känna sig trygg som kursdeltagare. (b) Vad behövs för att man ska känna sig sedd. Sedan (c) genomgång hur får man alla prata utan att någon dominerar (laget runt o bikupa) och (d) Kan deltagare lära sig genom att prata själva? Enskild fördjupning o redovisning. Slå ihop hela gruppens kunskaper. )(laget runt och bikupor). Barnmorsketeknik.

VERKTYG FÖR ATT FÅ DELTAGARNA LÄRA SIG  (Söndag 10.00-10.45)

Vilka verktyg kan kursledare använda för att förmå deltagare lära sig? Dialogföreläsning, som resulterar i lista.

ATT TÄNKA PÅ -LISTA (Söndag 11.00-12.30)

Repetition och hopsamling där de allmänna insikterna från lördagen omvandlas till praktiska råd sorterade efter: Veckorna/dagarna före första träffen. Timmarna före första träffen. I början av första träffen. Under träffarna.

GENOMGÅNG AV PIRATPARTISKOLAN (knappt två timmar under söndagen)

Genomgång av Piratpartiskolan där man diskuterar hur olika delar skulle kunna läggas upp mot bakgrund av det man sagt.

HUR HANTERA PROBLEM I GRUPPDYNAMIKEN? (Fyrtio avslutande minuter tom 15.20)

Diskussion om hur man ska hantera situationen när folk hamnar utanför gruppen, blir utstötta och /eller uppför sig så att gruppen stöter dem från sig. Kursledarens ”professionella” ansvar som kursledare alldeles oavsett hens privata känslor inför personen.

Henrik Brändén, 2013-06-18