Kassörskurs

Detta är ett kort material för självstudier för kassörer, som också kan användas som stöd för träffar och grundutbildningar av kassörer.

Till materialet hör ett enkelt bokföringsrtedskap, som tagits fram för PP- och UP-föreningar, och som också kan användas för UP-distrikt.