Tjugo råd

I god tid före första träffen

1. Se till att du vet vad som ska ingå i kursen/cirkeln, och varför de olika delarna är viktiga för gruppen. Fundera över hur de olika delarna kan presenteras och förklaras för deltagarna så att de ska uppleva dem meningsfulla och roliga, dvs motiverande.

2. Tänk efter ifall du tror att det passar just din grupp att ha en träff för vart avsnitt i kursmaterialet, eller om du tror att några träffar bör slås ihop, någon delas upp, eller något läggas till. Så du har ett förslag till plan för kursen med dig till första träffen.

3. Är det någon del där det passar att bjuda in en gäst? Kontakta i så fall och boka!

4. Se till att du vet vad ni ska ha för lokal, hur fikamöjligheterna ser ut, var och hur man fixar kaffe och thé, var muggar står osv. Ta reda på hur möbleringen ser ut och och kan göras om.

5. Se till att förbereda det logistiska kring sladdar och uppkoppling. Om det inte finns gott om sladd i lokalen, köp skarvsladd och grenurtag. Se till att du vet vad det finns för bredband på stället där ni ska vara. Vilken inloggningskod behövs? Kommer någon att ha med bredband att dela ut? Kommer det att räcka för kursens behov?

 

I god tid före varje träff

6. Gå genom dagens avsnitt, och red ut för dig själv hur det ska läggas upp. Vad ska de läsa/titta på på egen hand? Vad ska du berätta? Vad kan någon annan kursdeltagare berätta om? Vad ska diskuteras? Hur lång tid får den diskussionen ta? Finns något som behöver samlas upp från gruppen? Ska du använda bikupor eller laget runt? Ska de leta svar på varsin fråga och redovisa? Ska de få i uppgift till nästa gång att läsa in sig på och redovisa något? Och så vidare.

 

Innan deltagarna kommer till träffen

7. Förbered fika eller annan förtäring.

8. Fixa möbleringen i det rum ni ska vara så att alla kan se varandra under diskussionerna.

9. Om OH-kanon ska användas, se till att den är hopkopplad med datorn och att det hela fungerar. Om det inte går, se till att du vet hur OH-kanonen fungerar och hur man kopplar ihop den med den dator som ska användas.

10. Se till att det är snyggt och undanplockat i rummet där ni ska sitta. En blomma skadar inte.

 

När deltagarna kommer

11. Stå upp, och hälsa personligen på var och en som kommer, och tala om hur roligt det är att just den personen dyker upp.

12. Kommer någon som är ny, prata lite extra med den, och hjälp den slå sig ner vid/ställa sig och prata med någon som varit med ett tag, och kan fortsätta ta hand om honom/henne.

 

När första träffen börjar

13. Gör en ordentlig presentationsrunda. Låt folk berätta lite mer än ålder, yrke och hur länge man varit med i partiet, så man dels har lättare att hitta något att prata om, dels får en känsla av att känna varandra lite bättre.

14. Se till att alla vet/att ni kommer överens om var och när ni träffas för cirkeln/kursen, hur länge ni ska hålla på varje gång, och hur många träffar det ska bli. Diskutera ditt förslag tillplan och se till att alla vet vad ni kommit överens om.

15. Gör klart andra logistiska saker, som ifall ni ska ha paus mitt i, när ni ska fika, osv.

 

Under cirkelträffarna

16. Var observant på vilka som har något att säga, så ingen känner sig ignorerad.

17. Titta på den som pratar

18. Uppmuntra dem som pratar lite att ta för sig mer, och bromsa dem som pratar mycket. På en kurs kan man vägra folk ordet med motiveringen att de redan gjort av med sin andel av pratandet för dagen.

 

Under pausen och efter träffen

19. Håll uppsikt om någon deltagare verkar utanför, och se till att prata extra med hen, och om möjligt, försök få andra deltagare att socialisera med hen.

20. Säg ”Hej då” och ”Välkommen åter” till alla deltagare när de går.