Att leda studier i partiet

Studier är viktiga för varje framgångsrik politisk rörelse. De behövs för att vi ska få en tydlig gemensam bild av oss själva. De behövs för att få kunniga medlemmar, som kan få organisation och verksamhet att fungera. Och de behövs för att vi ska kunna ha många aktiva som kan agitera för och företräda partiets politik.

Studier kan organiseras på många sätt. Man kan ha kurser på speciella helger. Man kan låta nya medlemmar gå en studiecirkel parallellt med annan verksamhet. Man kan låta yngre och äldre gå genom en cirkel tillsammans, och låta den utgöra ”ryggraden” i den lokala verksamheten.

För att en utbildning ska bli rolig krävs att den är välorganiserad och leds bra. Det avsnitt handlar därför om att leda studier, dvs om ledarskap och pedagogik. Eller egentligen mötet mellan dessa två områden: Hur man leder lärande.

Börja med att titta på texten Leda lärande.
Fortsätt sedan med Tjugo råd.